Loading...

Terms of service

Paslaugų teikimo taisyklės

 

  1. Bendra informacija

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens įsigyjančio prekes cncwoodplanet.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir Darius Skritas  (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 

  1. Pirkėjo teisės

2.1  Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
2.2.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje pirktų prekių, apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.

 

  1. Pirkėjo pareigos

3.1.   Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes.
3.2.   Pirkėjas, pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo punkte, privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekės pristatymo.

 

  1. Pardavėjo teisės

4.1.   Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes pagal pateiktą apmokėjimo informaciją per už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
4.2.   Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei:
4.2.1. Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo;
4.2.2. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;
4.2.3. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
4.3.   Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.4.   Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
4.5.   Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

  1. Pardavėjo pareigos ir garantija

5.1.   Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.
5.3.   Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui kai kurių užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti tokią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas(jei buvo gautas išankstinis mokėjimas) nuo atsisakymo gavimo dienos